Trường THCS Phúc Thắng nằm ở trung tâm xã Phúc Thắng, một xã vùng sâu, có điều kiện kinh tế xã hội dặc biệt khó khăn huyện Sơn Động, cách thị trấn An Châu khoảng 20km. Trường có diện tích 4844m2 gồm 4 phòng học kiên cố, 4 phòng học bộ môn, 01 phòng vi tính, 01 phòng đồ dùng; có đủ các phòng: văn phòng, thư viện, đoàn đội, y tế,… phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

          Đội ngũ giáo viên nhà trường trẻ, nhiệt tình, 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Số học sinh của nhà trường hàng năm trên 90 em, chia thành 4 lớp, đa số các em lễ phép ngoan ngoãn, nhiều năm liền nhà trường không có học sinh vi phạm kỷ luật hoặc mắc tệ nạn xã hội.

          Trường luôn duy trì đạt phổ cập THCS hàng năm, từng bước nâng cao chất lượng dạy học để từng bước xây dựng nhà trường đạt các  tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường luôn đạt vững mạnh, các câu lạc bộ TDTT, văn hóa văn nghệ thường xuyên hoạt động. Nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ giáo dục do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.  

Tác giả bài viết:Admin